top of page

תרומה לקהילה

"מובילות" היא תכנית מנהיגות תעסוקתית המיועדת לנשים חרדיות בחברה הישראלית. התוכנית פועלת מתוך אמונה בנשים החרדיות וביכולתן לקחת חלק בעולם התעסוקה הישראלי, באופן מקצועי ושוויוני. התוכנית מובילות פונה לנשים אקדמאיות המאמינות בעצמן ומלאות רצון להתנסות ולהצליח. הנשים הנבחרות מידי שנה רוכשות כלים ומיומנויות תעסוקתיים, זוכות לליווי אישי (מנטורינג) וקבוצתי ע"י בכירות במשק הישראלי. במקביל, התוכנית פועלת ליצירת רשת מעסיקים אשר ייקחו חלק פעיל בשינוי המציאות התעסוקתית עבור נשים חרדיות, באופן שייתן להן הזדמנות ויקדם את מטרותיהן העסקיות והחברתיות.

B.M. שירותי משאבי אנוש לוקחת חלק פעיל במיונים וימי ההערכה של תוכנית "מובילות" ותורמת לקידומן של נשים חרדיות משכילות במשק הישראלי. B.M שירותי משאבי אנוש שמחה על היוזמה ומעודדת העסקה רחבה ומפרה של כלל האוכלוסיות והמגזרים בישראל.

מובילות.png

עמותת "אחים לחיים" (ע"ר) הינה עמותה ללא כוונת רווח אשר שמה לה למטרה לעזור לחיילי צה"ל אשר נפצעו במהלך שירותם הצבאי – בפעילות מבצעית ובמלחמות ישראל.

מתוך הבנת הקשיים הקיימים בהתמודדות עם הפציעה והצרכים הרבים הנלווים אליה, הוקמה בשנת 2008 העמותה. מטרתה העיקרית של העמותה לעזור ללוחם הפצוע בתהליך השיקום שעליו לעבור, שיקום פיזי ונפשי המלווה לא אחת בהסתגלות למצבים חדשים ושונים בחייו האישיים ובחיי הסובבים אותו.

B.M. שירותי משאבי אנוש מלווה את חברי העמותה בהליך איתור קריירה ומציאת מקומות עבודה התואמים את כישוריהם ויכולותיהם. B.M שירותי משאבי אנוש מבינה כי חלק משמעותי בשיקום הוא בניית שגרה, ואילו חלק נרחב בשגרה הוא מציאת תעסוקה הולמת, מאתגרת ומעניינת חברתינו גאה לקחת חלק בשילוב חיילי צה"ל בשוק העבודה. 

אחים לחיים.png
bottom of page